!

Boerderijeducatie-utrecht.nl is een initiatief van boeren in het Binnenveld-West.
Het project is mede mogelijk gemaakt door gemeente, provincie en bedrijfsleven.

Een bezoek plannen en aanmelden

Wanneer u met uw school of groep wilt deelnemen aan het boerderijeducatie-project kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Gea van Laar. Zij kan uw vragen beantwoorden en brengt u in contact met de boer of het bedrijf dat het best aansluit bij uw vraag of wens.

Als de aanmelding rond is ontvangt u onze lesbrieven per e-mail.

Aan het boerderijeducatie-project kan door alle groepen van de basisschool worden deelgenomen. U vindt hier meer informatie over de kosten.