Verwonderd...

We willen kinderen enthousiast maken en verwonderd laten raken.
Wij nemen kinderen weer mee naar de basis en laten ze zien waar ons voedsel vandaan komt.

Wat biedt boerderij-educatie?

Kinderen leren veel meer wanneer ze zelf kunnen proeven, ruiken, voelen en ervaren. Op de boerderij kan dit bij uitstek. En wij zien dat kinderen hiervan genieten. Wij laten in de praktijk zien, wat ze in de klas aan theorie hebben gehoord of gelezen.

Boerderij-educatie bestaat uit twee onderdelen. Lesbrieven voor gebruik in de klas en één of meerdere bezoeken aan een boerderij.

De lesbrieven
In de lesbrieven vindt u achtergrondinformatie over het onderwerp, ideeën en opdrachtjes die in de les(sen) voorafgaand aan een bezoek kunnen worden gedaan. De lesbrieven zijn ontwikkeld in samenspraak met de boeren, afgestemd op de verschillende leeftijden van groep 1/2 tot en met groep 5/6.
Na aanmelding sturen wij u de lesbrieven per e-mail toe.

Naar de boerderij
U kunt zelf kiezen welk bedrijf of welke bedrijven u met uw groep wilt bezoeken. De boer zal uitleg geven over de dieren of de planten en zoveel mogelijk van het bedrijf laten zien.

Een bezoek aan een boerderij zal ongeveer 2 uur duren. Het programma kan in overleg worden aangepast aan de wensen van de school.